Projekty ZPMP Nádej v Poprade v roku 2018

Benefičným koncertom na námestí Sv. Egídia v Poprade v pondelok 10. 9. 2018 večer oslávilo Občianske združenie ZPMP Nádej v Poprade svoju 25 ročnú existenciu.

Vďaka pani riaditeľke Denného stacionára na Francisciho ulici Mgr. Agnese Zelenej, ktorá práci v občianskom združení a v dennom stacionári obetovala svoju energiu aj čas, môžeme takéto podujatia uskutočňovať na základe schválených projektov.

Benefičný koncert  pod názvom Svetielko nádeje, kde vystúpili klienti Domova sociálnych služieb a speváčka Sima Martausová sa uskutočnil vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja – projekt podporený z rozpočtu PSK.

Touto cestou by sme chceli poďakovať Mestu Poprad za poskytnutie priestorov a pódia na Námestí sv. Egídia na uskutočnenie koncertu a pánovi Igorovi Wzošovi za finančnú podporu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalším úspešným projektom v tomto roku bol projekt Nadačného fondu pri Nadácii Pontis pod názvom Aj my sme tu, vďaka ktorému sa podarilo zlepšiť podmienky na rozvoj vlastnej hodnoty mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím tým, že sa vymenili staré hliníkové okná v tréningových dielňach v suteréne domova sociálnych služieb za nové plastové.

Zámerom projektu bolo dať týmto ľuďom šancu tvoriť a pohybovať sa v príjemnom prostredí a tým skvalitňovať ich život.

Vďaka takýmto projektom sa nám darí dodržiavať zásadu začleňovať cieľovú skupinu – mladých ľudí s mentálnym postihnutím do normálneho života .