Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Poslaním združenia je vytvárať podmienky na zmysluplný a dôstojný život, na vlastnú sebarealizáciu a na skvalitnenie života detí, mládeže a dospelých s mentálnym a kombinovaným postihnutím, aby boli akceptovaní takí, akí sú.