Obchod výrobkov klientov zariadenia.

V budove zariadenia je otvorený obchod výrobkov klientov zariadenia DS.

Kúpou