Oznam o dočasnom zatvorení zariadenia

OZ ZPMP Nádej na Francisciho ulici č. 905/29 v Poprade oznamuje,

že v  dobe od pondelka 17.8.2020 do piatku 21.8.2020

bude DSS – DS zatvorený z dôvodu celoprevádzkovej

dovolenky zamestnancov zariadenia.

DSS-DS bude opäť otvorený v riadnej prevádzke od pondelka 24.8.2020.