Dotácia PSK 2019 – stropný zdvihák

Cieľom Združenia Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade je zlepšenie postavenia občanov s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím v intaktnej spoločnosti.

V tomto našom predsavzatí nám pomohla aj dotácia Prešovského samosprávneho kraja v programe: 3 „Sociálne služby“, podprogram : Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy zariadení neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby, vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom investičného charakteru.

Vďaka Projektu podporenému z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na nákup stropného zdvíhacieho systému sa nám podarilo v septembri 2019 splniť hlavný cieľ tohto projektu, a to skvalitnenie poskytovaných služieb. Inštaláciou stropného zdvíhacieho systému sme umožnili klientom s telesným a kombinovaným postihnutím mať väčší komfort obsluhy pri osobnej hygiene a tiež zmenách polohy, aby mali imobilní klienti možnosť si odpočinúť, ukľudniť svoje emócie a načerpať nové sily, čo je veľkým prínosom pre skvalitnenie života týchto ľudí..

Vďaka poskytnutej dotácii Prešovského samosprávneho kraja v programe sociálne služby sa nám podarilo skvalitniť život mladých ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú naše zariadenie.

V Poprade, 20. 9.2019