Dotácia Ministerstva kultúry SR na rok 2017

Združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Francisciho 605/29 , 058 01 POPRAD

 

 

 

 

V období od apríla 2017 do decembra 2017 sa  v našom združení realizoval projekt pod názvom Svetielko nádeje pod záštitou Ministerstva kultúry, ktoré poskytlo dotáciu  na kultúrnu aktivitu osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva .

Aj v tomto roku 2017 mali klienti s mentálnym a kombinovaným postihnutím, ktorí navštevujú Denný stacionár na Francisciho ulici v Poprade, pestrý program vďaka poskytnutej dotácii zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2017.

Zámerom projektu bolo pracovať v tvorivej umeleckej dielňi pre ľudí so zdravotným postihnutím, zorganizovať súťaž MISS a Mrs. sociálnych služieb a Benefičný koncert.

Tvorivé dielne prebiehali v našom zariadení počas celého roka, dotácia bola poskytnutá na obdobie od apríla do decembra 2017. Mladí ľudia s MP si rozvíjali sociálne zručnosti pri nácviku na kultúrne vystúpenie na Benefičnom koncerte a príprave programu na MISS a Mrs. sociálnych služieb a manuálne zručnosti pri práci s hlinou a výrobe darčekových predmetov, mydiel a sviečok, ktoré sme použili na prezentáciu a zviditeľnenie našej práce.

MISS a Mrs. sociálnych služieb sa uskutočnila v priestoroch Denného stacionára na Francisciho ulici dňa 28. 9.2017. Každé dievča sníva o tom, že je pekné a túži, aby si toho všimlo aj jeho okolie. Aj chlapci chcú dokázať, že sú niečím vynímoční a mimoriadni. A práve táto akcia im tieto pocity umožnila vyjadriť naozaj – pred rodičmi a návštevníkmi tohto podujatia.

V poradí už 7. ročník Benefičného koncertu sa konal dňa 13.10.2017 v Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade. Aj tam sa mladí ľudia s MP prezentovali kultúrnym programom, ktorý s radosťou nacvičili a tešili sa z úspechu, ktoré obecenstvo prejavilo búrlivým potleskom. Vďaka projektu Svetielko nádeje, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sa nám darilo dodržiavať zásadu začleňovať cieľovú skupinu – mladých ľudí s mentálnym postihnutím do normálneho života a rozvíjaním schopností a zručností v tvorivých dielňach u takto postihnutých ľudí docieliť pocit plnohodnotného človeka.

Občianske združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade pod vedením pani riaditeľky Mgr. Agnesy Zelenej by touto cestou chcelo vyjadriť vďaku Ministerstvu kultúry SR, ktoré nám aj prostredníctvom projektu Svetielko nádeje umožňuje zlepšovať postavenie tejto skupiny mladých ľudí v spoločnosti a vytvárať podmienky na zmysluplný a dôstojný život a na vlastnú sebarealizáciu.