Vyhodnotenie publicity projektu Mesta Poprad

Cieľom Združenia ZPMP Nádej v Poprade, ktoré mimochodom 1.11.2017 oslávilo už jedenásť rokov prevádzky Denného stacionára na Francisciho ulici 905/29 v Poprade, je zlepšenie postavenia mladých ľudí s mentálnym postihnutím v našej spoločnosti a vytváranie podmienok na zmysluplný a dôstojný život a na vlastnú sebarealizáciu.

A preto sme nesmierne vďační, že Mesto Poprad vyčlenilo z rozpočtu finančné prostriedky pre náš Denný stacionár na prevádzkové náklady vo výške 3.000,00 €. Vďaka tejto dotácii sa nám darí skvalitňovať prácu s klientmi s mentálnym a kombinovaným postihnutím, o ktoré sa denne stará kolektív vychovávateliek na čele s pani riaditeľkou Mgr. Agnesou Zelenou. Naši klienti si svoje schopnosti a zručnosti rozvíjajú prácou v Tvorivých dielňach, kde vyrábajú ozdobné predmety z hliny, darčekové predmety, ako napr. darčekové knihy s blahoželaním, vence na dvere a okná ako aj dušičkové kytice v jesennom období a vence a ikebany s vianočnou tematikou. Mladí ľudia s mentálnym a kombinovaným postihnutím veľmi radi vyrábajú aj ozdobné sviečky, ktoré vyzdobujú servítkovou technikou ozdobné voňavé mydla.

I naša kultúrno – umelecká skupina nacvičuje pekné programy, s ktorými v tomto roku 2017 vystúpila na 7. Ročníku „Krídla túžby“ v areáli kúpeľov Smerdžonka v Červenom Kláštore. Vyvrcholením celoročnej činnosti bol veľmi pekný program na v poradí už 7. Benefičnom koncerte pod názvom „Svetielko nádeje“ v Divadelnej sále Domu kultúry v Poprade, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva kultúry SR. Naši klienti sa prezentovali tancom, sólovým spevom a baletom, ktoré boli výrazom radosti, ladnosti, odvahy a slobody aj napriek handicapu.

Všetky tieto aktivity sa nám darí realizovať aj vďaka tomu, že pri našej činnosti sú nám oporou úspešné projekty a dotácie, ktoré nám umožňujú kvalitnejšie rozvíjať naše činnosti v príjemnom prostredí Denného stacionára. Treba aj veľa energie a trpezlivosti zo strany vychovávateliek v Dennom stacionári  pod vedením paní riaditeľky pri realizovaní projektov, ktoré prispievajú k dôstojnosti a zmysluplnosti života ľudí, ktorí našu pomoc najviac potrebujú.

Aj vďaka projektu Mesta Poprad sa nám darí uskutočňovať našu snahu o zlepšenie kvality života týchto mladých ľudí, aktívny prístup k životu, jeho manažovanie a snahu o rozvíjanie schopností a zručností tejto zraniteľnej skupiny našej spoločnosti.

 Každému, kto je ochotný tejto skupine podľa svojich možností pomôcť, si zaslúži vďaku a pocit pokoja a šťastia v duši.

Štatutár:       Mgr. Agnesa Zelená

 

V Poprade, 8.11.2017